Ja

Doktor kulturoznawstwa (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie), studia doktoranckie w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (2012-2017).

I sekretarz, wicekonsul ds. polityczno-ekonomicznych w Konsulacie Generalnym RP w Kaliningradzie.

II sekretarz w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli (Grupa Robocza ds. Europy Wschodniej i Azji Środkowej – COEST) (2016-2018).

Specjalista ds. Ukrainy w Departamencie Wschodnim MSZ RP (2015-2016).

Ekspert ds. analiz strategicznych i współpracy instytucjonalnej w Departamencie Strategii Polityki Zagranicznej MSZ RP (2012-2015).

Kierownik projektu badawczego dot. tożsamości mieszkańców obwodu kaliningradzkiego w ramach programu PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki (2015-2017).

Historyk, politolog, kulturoznawca Europy Środkowo-Wschodniej – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.

Wykładowca w Akademii Młodych Dyplomatów (2013-2018).

Absolwent VII edycji Akademii Młodych Dyplomatów (promocja im. Stefana Mellera).

Obserwator wyborów prezydenckich w Ukrainie (styczeń 2010 r. i maj 2014 r.), parlamentarnych w Ukrainie (październik 2012 r.), prezydenckich w Białorusi (grudzień 2010 r.) z ramienia OBWE oraz parlamentarnych i regionalnych w Rosji (grudzień 2011 r.).

Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lata akademickie 2009/2010 i 2011/2012), Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (lata akademickie 2014/2015 i 2015/2016), Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego (2010/2011) oraz Departamentu Stanu USA (2006).

Członek Stowarzyszenia Alumni.

Uczestnik młodzieżowych symulacji obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych (Model United Nations) oraz Parlamentu Europejskiego (Model European Parliament).

Stażysta w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP (2012), „Tygodniku Wileńszczyzny” (2010), portalu polska-usa.pl (2009) oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych (2007-2009).