Publikacje

Nazionale e filoatlantica, L’Europa di Macron vista da Varsavia, „Limes” 2018, nr 3, ss. 147-152.

Il Trimarium secondo Varsavia, „Limes” 2017, nr 12, ss. 91-98.

East of the South: Malta and the Post-Soviet Space, „New Eastern Europe” 2017, nr 3-4 (XXVII), ss. 112-117.

Between Kant and Kalinin. The identity of Kaliningrad, „New Eastern Europe”, http://neweasterneurope.eu/2017/05/05/between-kant-and-kalinin-the-identity-of-kaliningrad/

National and Regional Identity in Kaliningrad Oblast from the Cross-border Perspective, „Lithuanian Foreign Policy Review” 2015, nr 34, ss. 109-134.

The Riddle of Kaliningrad, „New Eastern Europe” 2015, nr 1, ss. 57-64.

Pierwsze lata istnienia obwodu kaliningradzkiego a problem kształtowania się tożsamości jego mieszkańców, „Adeptus” 2014, nr 3, ss. 72-86.

Z Kaliningradu na Кёнигсберг – zapotrzebowanie społeczne czy marzenie nielicznych? Społeczna inicjatywa zmiany nazwy miasta, „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” 2013, nr 43, ss. 131-141.

Cross-border Co-operation between the Kaliningrad Oblast and Poland in the Context of Polish-Russian Relations in 2004–2011, „Lithuanian Foreign Policy Review” 2012, nr 28, ss. 11-42.

Nowe rozdanie? Związki wyznaniowe w niepodległej Białorusi, w: K. Bortnowska (red.), „Wschód oczami młodych. Rosja, Ukraina, Białoruś”, Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, ss. 65-75.

Pytanie o własną tożsamość: Wielkie Księstwo Litewskie w szkolnych podręcznikach do historii w Republice Białoruś. Powstanie, rozwój terytorialny, unia krewska i chrzest, „Wiadomości Historyczne” 2012, lipiec-sierpień, nr 302 (LV), ss. 20-28.

Mikrokosmos z innej perspektywy: Wileńszczyzna w oczach Polaków osiadłych tam w minionym 20-leciu. Uwagi do badań nad zagadnieniem, w: M. Dębicki, J. Makaro (red.), „Sąsiedztwa III RP – Lenkija, Litwa, Polska, Lietuva. Zagadnienia społeczne”, Wrocław 2012.

Kukułcze jajo wersalskiej Europy: Kłajpeda w latach 1918-1923, „Mówią Wieki” 2012, nr 6 (629), ss. 22-27.

Rowery w Drugiej Rzeczypospolitej, „Mówią Wieki” 2011, nr 7 (618), ss. 32-37.