II sekretarz w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli (Grupa Robocza ds. Europy Wschodniej i Azji Środkowej).

Doktorant w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.

Kierownik projektu badawczego dot. tożsamości mieszkańców obwodu kaliningradzkiego w ramach programu PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki (2015-2017).

Historyk, politolog, kulturoznawca Europy Środkowo-Wschodniej - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.

Opiekun specjalizacji "Polska służba zagraniczna" w Akademii Młodych Dyplomatów (2013-2017).

Prowadzący wykłady, ćwiczenia i warsztaty dla zainteresowanych współczesnymi stosunkami międzynarodowymi oraz polityką zagraniczną Polski po 1989 roku.

Absolwent VII edycji Akademii Młodych Dyplomatów (promocja im. Stefana Mellera).

Obserwator wyborów prezydenckich w Ukrainie w styczniu 2010 r. i maju 2014 r., parlamentarnych w Ukrainie w październiku 2012 r., prezydenckich w Białorusi w grudniu 2010 r. (wszystkie z ramienia OBWE) oraz parlamentarnych i regionalnych w Rosji w grudniu 2011 r.

Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lata akademickie 2009/2010 i 2011/2012), Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (lata akademickie 2014/2015 i 2015/2016), Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego (2010/2011) oraz Departamentu Stanu USA (2006).

Uczestnik młodzieżowych symulacji obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych (Model United Nations) oraz Parlamentu Europejskiego (Model European Parliament).

Stażysta w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, "Tygodniku Wileńszczyzny", portalu polska-usa.pl oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Joomla templates by a4joomla